KKH - Twój partner w zakresie opieki zdrowotnej we wszystkich sytuacjach życiowych!

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne stanowi filar systemu ubezpieczeń społecznych w Niemczech. Kasy chorych wspierają Ciebie i Twoją rodzinę w przypadku choroby i dbają o Twoje zdrowie wspierając utrzymanie zdrowego trybu życia.

KKH jest jedną z dziesięciu największych ustawowych kas chorych w Niemczech. Od ponad 125 lat doradzamy i pomagamy naszym ubezpieczonym we wszystkich aspektach zdrowia - osobiście i indywidualnie we wszystkich sytuacjach życiowych. Prawie 1,7 miliona osób obdarzyło już nas zaufaniem w zakresie naszej ochrony ubezpieczeniowej. Prawie 1,7 miliona osób może już liczyć na doskonałą obsługę i znakomite świadczenia zdrowotne swojej kasy chorych KKH.

Informacje o ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym na terenie Niemiec

KKH Kaufmännische Krankenkasse – Ein starker Partner an Ihrer Seite - Solidny partner w kwestii
PDF
135.49 kB
Ważne informacje o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym - Wichtige Informationen zu Ihrer Krankenversicherung
PDF
1.52 MB

Przegląd Paǹstwa korzyści w naszej ubezpieczalni

Najważniejsze są świadczenia - Weil's auf die Leistung ankommt
PDF
108.83 kB
Więcej dla Twojego zdrowia od A do Z - Mehr für Ihre Gesundheit von A bis Z
PDF
883.53 kB

Zapraszamy do przystąpienia

KKH Beitrittserklärung - Deklaracja członkowska KKH
PDF
145.37 kB
Informacje o ochronie Państwa danych.pdf
PDF
125.38 kB
Angaben zur beitragsfreien Familienversicherung - Dane do nieskładkowego ubezpieczenia rodzinnego
PDF
102.22 kB

Wypełniony i podpisany wniosek prosimy wysłać pocztą:
KKH, Hauptverwaltung, 30144 Hannover


lub faxem:
0511 2802-2196

Paǹstwa możliwości osobistego Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania odnoszące się do ubezpieczenia zdrowotnego prosimy o kontakt z doradcą klienta.

Robert Lazik
+49 3322 423812
+49 160 90532777
robert.lazik@kkh.de
14052 Berlin